julkaisut & mediassa

Puhumme ja kirjoitamme eri yhteyksissä sekä esittelemme käynnissä olevaa tutkimusta ja toimintaa alan konferensseissa.


puhumassa & konferenssit

Polima 2022

Houtbeckers, E. & Kallio G. (2022) From the critique of citizen-consumer to self-reliant agency in food economies. Political Imagination: Materiality, Politics and Pedagogy, POLIMA 2022.

YHYS 2021

Houtbeckers, E. & Kallio G. (2021) Knowing ecological crises with strong sustainability and weak ontology. Session 3: Crises as momentum for change: The role of different types of knowledge, YHYS Colloqium 2021.

Untame podcast 2022–

Untame podcast 1. kausi: Paradigmojen liikuttajat. Käsikirjoitus ja juontajat: Eeva Houtbeckers & Galina Kallio.

Moninainen talous -video

Moninainen talous käsitteenä ja toimintana. Video osana Helsingin yliopiston kestävyyskurssin Sustainable and just economies -moduulia (2021)


Kohtuutalous -video

Kohtuutalous / degrowth. Video osana Helsingin yliopiston kestävyyskurssia (2022)

Lisää: Eeva | Galina


julkaisuja

Academic knowledge production

Kallio, G. & Houtbeckers, E. (2020) Academic knowledge production: Framework of practical activity in the context of transformative food studies, Frontiers in Sustainable Food Systems.

Talous käytäntöteorieettisesti

Houtbeckers, E. & Kallio, G. (2019) Talous käytäntöteoreettisesti – Kotitalouksien omaehtoinen ruuanhankinta taloutta koskevan tiedon lähteenäTiede & Edistys.

Planeetan kokoinen arki

Kallio, G. & Houtbeckers, E. (2022) Kuluttajakansalaisen kritiikistä omaehtoiseen toimijuuteen ruokataloudessa. Teoksessa: Planeetan kokoinen arki, toim. S. Laakso & R. Aro. Gaudeamus.

Omaehtoinen ruokatalous

Kallio, G., & Houtbeckers, E. (2021). Omaehtoinen ruokatalous–moninaisia ja mullistavia suhteita. Ruralia Instituutti/Helsinin yliopisto, 2021(1).

MetabolsimiZine

Teoskollektiivi (2022). MetabolsimiZine – Tutkijat tieteen tiloissa. Omakustanne.

Vahva kestävyys ja heikko teoria

Kallio, G. & Houtbeckers, E. (2022). Kohti vahvaa kestävyyttä ja heikkoa tietämistä: Monilajista toimeen tulemista pohjolassa. Elonkehä: syväekologinen kulttuurilehti.

Julkaisut listana: Houtbeckers | Kallio


%d bloggers like this: