julkaisut & mediassa

Puhumme ja kirjoitamme eri yhteyksissä sekä esittelemme käynnissä olevaa tutkimusta ja toimintaa alan konferensseissa.


puhumassa

Podcast-vieras “Suuri yksinkertaistuminen”, Ruokafoorumi-podcast, tulossa toukokuussa 2021 (Galina Kallio)

Vierailuluento Ilmastonmuutoskurssi, Vuosaaren Lukio, Helsinki, 8.9.2020 (Galina Kallio)

Panelisti YHYS Politiikkadialogi, 25.5.2020 (Galina Kallio)


Panelisti Why (not) to give up, NODUS Talks, 23.9.2020 (Eeva Houtbeckers)

Lisää: Eeva | Galina


mediassa

Haastateltavana Yliopisto-lehti, 17.6.2020 (Galina Kallio)

Haastateltavana Ekonomi-lehti, 13.2.2020 (Galina Kallio)

Haastateltavana
Landbygdens Folk, 10.3.2020 (Galina Kallio)

Haastateltavana
Lääkärilehti, tulossa (Eeva Houtbeckers)

Mielipide
Nuoret aktivistit eivät pysty kieltämään ekologista kriisiä, Kirkko ja kaupunki, 29.12.2020 (Eeva Berglund & Eeva Houtbeckers)

Kolumni
Tutkimus kestävyyssiirtymässä: Minkälaista tietoa pitäisi tuottaa?, Versus-verkkojulkaisu,18.12.2020 (Eeva Houtbeckers)

Lisää: Eeva | Galina


valikoituja julkaisuja

Academic knowledge production
Kallio, G. & Houtbeckers, E. (2020) Academic knowledge production: Framework of practical activity in the context of transformative food studies, Frontiers in Sustainable Food Systems.

Talous käytäntöteorieettisesti Houtbeckers, E. & Kallio, G. (2019) Talous käytäntöteoreettisesti – Kotitalouksien omaehtoinen ruuanhankinta taloutta koskevan tiedon lähteenä. Tiede & Edistys.

The Visible Hands
Kallio, G. (2018) The Visible Hands – An Ethnographic Inquiry into the Emergence of Food Collectives as a Social Practice for Exchange. Lectio Praecursoria. Alue ja Ympäristö, Vol 4

Value in exchange
Kallio, G. (2020). A carrot isn’t a carrot isn’t a carrot: tracing value in alternative practices of food exchange. Agriculture and Human Values, Vol. 37, 1095–1109

Käytäntöteorioiden jäljillä
Räsänen, K., Apajalahti, E. L., Houtbeckers, E., Kallio, G., & Penttilä, A. (2015) Kopista ulos – tutkijat käytäntöteoreettisen tajun jäljillä. Aalto University Publications, Unigrafia Oy. 

Julkaisut listana: Houtbeckers | Kallio


konferensseissa

Liviana2020, ONLINE 9.11.2020, Exploring the intersections of economic practices and other-than-humans, Eeva Houtbeckers & Galina Kallio.

IIAA, ONLINE 3-5.6.2021
Aesthetics of (Re)Production: Traces of Human and Other-than-Human Labour in Landscapes of Regenerative Agriculture, Galina Kallio

%d bloggers like this: