unta/me

Untame on monialainen kollektiivi, joka keskittyy  paradigmanmuutokseen ekologisen kriisin aikana.

lupaus

Untame on tutkijoiden ja ajattelijoiden muodostama kollektiivi, joka edistää paradigmamuutosta tutkimuksen ja yhteiskunnallisen keskustelun keinoin. Teemme näkyväksi ekologisen kriisin juurisyitä ja tästä ymmärryksestä käsin toimimista, tuemme yhteisöjen sopeutumista vahvistavaa paradigmanmuutosta ja murroksentekijöiden toimintaa akatemian sisä- ja ulkopuolella. Avaamme totuttuja ajattelu- ja toimintatapoja sekä puramme auki kyseenalaistamattomia totuuksia ekologisen kriisin aikakaudella. 

Työssämme teoria ja käytäntö eivät esiinny erikseen, vaan tutkimme ajattelutavan muutosta samalla, kun teemme ja elämme sitä todeksi omassa toiminnassamme. Muutoksen tekeminen on jatkuvasti läsnä. Untame tutkimuslaboratorio tarjoaa murroksentekijöille alustan moninaiseen yhteistoimintaan. Verkostoimme paradigmamuutokseen suuntautuneita tutkijoita, ajattelijoita ja tiedontuottajia, fasilitoimme avointa vuoropuhelua sekä tuemme itseorganisoitumista.

tausta

Untame (villi, kesyttämätön, not tame, wild) sai alkunsa Galinan ja Eevan yhteistyöstä, jonka taustalla vallitsi tarve tutkia ja edistää paradigmanmuutosta kohti toimintaa, jossa ihmisillä on mahdollisuus merkitykselliseen, ekologisesti kestävään ja paikallisyhteisöjen hyvää elämää tukevaan työhön ja toimeentuloon. Halusimme myös luoda tapoja tehdä yhdessä tutkimusta ja tarkastella sitä, miten ja millaista tietoa ekologisen kriisin aikana tuotetaan.

Siksi perustimme ekologisen kriisin juurisyistä kiinnostuneiden tutkijoiden, ajattelijoiden, taiteilijoiden, vaikuttajien, aktivistien ja murroksentekijöiden muodostaman monialainen tutkimuslaboratorion, jossa voimme monialaisesti tarkastella paradigmamuutosta.

Sosiaalisessa mediassa käytämme nimeä untamelab. Lab on yleinen lyhenne laboratoriosta (laboratory), mikä juontaa latinankieliseen työskennellä (laborare, to labor) käsitteeseen. Laajemmin ottaen viittaamme laboratoriolla paikkaan, joka antaa mahdollisuuden kokeiluihin, havainnointiin ja tutkimuksen tekemiseen. Taustamme ovat kauppatieteissä, orgaanisaatiotutkimuksessa, monimuotoisuustieteissä, luonnonsuojelutieteissä ja filosofiassa. 

me

Kuva: Amparo España

Eeva Houtbeckers, perustaja

Kuva: Kalle Kallio

Galina Kallio, perustaja

untamen ystävät

Timo Järvensivu

Kuva: Vilja Pursiainen

Panu Halme

%d bloggers like this: