maasuhteet

Kuva: Ian on Unsplash

Maasuhteissa yhteen kytkeytyvät tieteellisen tiedon ja aistikokemusten kautta syntynyt ymmärrys ihmisen suhteesta maahan.

Talouden toiminta on riippuvaista maasta ja maan käytöstä. Ihmiset käyttävät ja muokkaavat maaperää tavalla tai toisella niin ruuantuotannon ja teknologiateollisuuden kuin esimerkiksi uusiutuvien energianlähteiden tuotannon ja metsätalouden tarpeisiin. Hiljattain julkaistun tutkimuksen mukaan ihmistoiminnan seurauksena enää alle 3% maapallon yhteisöistä on luonnontilaisia (Plumptre ym. 2021), tai toisin sanoen, ”koskematonta luontoa”.  

Siksi tutkimme Untamessa ihmisten suhteita maahan, maaperään ja muunlajisiin toimijoijin sekä “elottomaan” luontoon. Tarkastelemme muun muassa sitä, miten maankäyttö kytkeytyy toimeentulon kysymyksiin ja toimeen tulemisen mahdollisuuksiin tai mahdottomuuksiin, millaisia erilaisia maaperäsuhteita taloudessa esiintyy ja miten suhde maahan muokkaa sekä ihmisten ymmärrystä taloudesta että toimintaa taloudessa. Uskomme, että maansuhteiden tutkiminen mahdollistaa toimintaa ohjaavien ääneenlausumattomien oletusten tarkastelun ja planetaarisen ekologisen kriisin juurisyihin pureutumisen. 

Julkaisut

Kallio, G. (2020) On death and (un)natural dying, Sustainable Change Research Network -Blog

Kallio, G. & Rinkinen, J. (2020) In the shadows of carbon, Sustainable Research Network -Blog

Muuta

Untamelaisia toimii Meidän metsämme -kansalaisliikkeessä. Liike edistää monenkeskistä dialogia metsien käytöstä ja merkityksestä ekologisen kriisin aikana.

Untame on mukana järjestämässä työryhmää “Organizing for a Living Earth: Beyond Human-centered Analyses of Organization and Management“, EGOS colloquiumissa, 8-10.7.2021

Millaisia maasuhteita tarvitsemme ekologisen kriisin aikakaudella?

%d bloggers like this: