talous, työ ja toimeentulo

Kuva: Risto Musta

Talous, työ ja toimeentulo on moninaisempaa kuin on totuttu ajattelemaan.

Talous ja toimeentulo ovat moninaisia, ja osa työstä näkymätöntä. Silti taloudesta on tapana puhua muusta toiminnasta irrallaan olevana osa-alueena, jota koskevat omat lainalaisuutensa. Taloutta kuvataan yleistävin määrein ja kontekstista irrallaan olevien, yksinkertaistuksiin pyrkivien mallien kautta. Talouden kytkeytyminen materiaaliseen todellisuuteen ja paikallisten ekosysteemien hyvinvointiin sivuutetaan taloutta koskevissa valtavirtaisissa keskusteluissa, käsitteissä ja viitekehyksissä. Lisäksi taloudesta käytäviä keskusteluja leimaa usein inhimillisen kokemuksen ja ei-inhimillisen toimijuuden huomiotta jättäminen. 

Julkaisut

Kallio, Galina & Houtbeckers, Eeva (2021): Diverse Economy as a Concept and Activity -video (6.4.2021)

Kallio, Galina (2020): A carrot isn’t a carrot isn’t a carrot: tracing value in alternative practices of food exchange. Agriculture and Human Values, Vol. 37, 1095–1109

Muuta

Konferenssi. Untame järjesti työryhmän otsikolla Exploring the intersections of economic practices and other-than-humans, Liviana2020-konfressi, 9.11.2020

Luento. Eeva puhumassa Sustainability Theories -kurssilla feministisistä teorioista 2020 ja 2021.

Luento. Galina puhumassa Kauppatieteiden uudet tuulet -tilaisuudessa otsikolla Uusi talous – mitä maa voi opettaa meille taloudesta? (alkaen kohdasta 1:30)

Millaista taloutta, työtä tai toimeentuloa haluat edistää?

%d bloggers like this: