paradigmanmuutos

Kuva: Eeva Houtbeckers

Vaikka tiedämme jo paljon ekologisesta kriisistä, tiedon määrä ei ole johtanut merkittäviin muutoksiin ihmisten ylläpitämissä globaalin pohjoisen instituutioissa.

Ekologisen kriisin aikana moni vakaana tai totuutena pidetty näkemys on murroksessa. Muutoksista puhuttaessa on tapana vedota tutkittuun tietoon auktoriteettina, mutta tutkittu tieto kuitenkin rakentuu osana vallitsevia moraalis-poliittisia ymmärryksiä ja yhteiskunnallisia suhteita ja siten osaltaan ylläpitää vanhoja rakenteita. Tarvitsemme uudenlaisia tietämisen tapoja, jotka auttavat ymmärtämään muuttuvia suhteita. Haluamme kollektiivissa tarkastella sitä, miten tietoa tuotetaan ekologisen kriisin aikana.

Julkaisut

Kallio, G., & Houtbeckers, E. (2020). Academic Knowledge Production: Framework of Practical Activity in the Context of Transformative Food Studies. Frontiers in sustainable food systems, 4, 218.

Galina Kallio vieraana podcast-jakossa Murroksen airueet Ruokayhteiskunta-podcastissa (30.3.2021)

Eeva Houtbeckers vieraana podcast-jaksossa Wellbeing in the postgrowth world Money-morphosis podcastissa (28.1.2020)

Muuta

Lukupiiri. Untame koordinoi lukupiiriä, jossa tutustutaan paradigmanmuutokseen eri aloilla ja eri kirjoittajien näkökulmista. Lukupiiri kokoontuu noin 2 kuukauden välein.

Verkostoyhteistyö. Untamelaiset osallistuvat verkostotyöhön, joka kokoaa yhteen ekologisen kriisin hoitamisesta kiinnostuneita toimijoita eri puolelta Suomea.

“On tärkeä lukea kiinnostavia tekstejä, joita muuten ei kohtaisi tai ei ottaisi kiireen varjolla agendalle.”

Untamen paradigmanmuutoslukupiirin osallistuja

Millä tavalla olet mukana paradigmanmuutoksessa?

%d bloggers like this: